Skoki spadochronowe - akrobacja zespołowa

Książki o tematyce spadochronowej

Skoki spadochronowe - szkolenie podstawowe

autor: Borysław Dzieciaszek 
format A5, 102 strony, 
laminowana okładka,
kolorowe rysunki i zdjęcia

Skoki spadochronowe - szkolenie podstawowe

Podręcznik Skoki Spadochronowe – Szkolenie podstawowe przeznaczony jest dla początkujących spadochroniarzy, którzy szkolą się na spadochronie szybującym metodą na linę lub AFF. Celem autora było opracowanie niezbyt obszernej publikacji, którą dałoby się przeczytać w ciągu jednego dnia, by w ten sposób uporządkować i ugruntować wiedzę zdobytą podczas kursu spadochronowego. Treść podręcznika została zilustrowana licznymi rysunkami, co sprawia, że czytelnicy nie powinni mieć najmniejszych problemów ze zrozumieniem opisanych w nim zagadnień. Podręcznik jest wyjątkowy, ale nie dlatego, że zawiera szokujące nowości. Wyjątkowe jest zawarcie w nim esencji wiedzy z zakresu, który zapowiada tytuł oraz przedstawienie trudnych do wytłumaczenia zagadnień w bardzo przystępny sposób. Na końcu podręcznika znajduje się bardzo przydatny dodatek w postaci spadochronowego słowniczka angielsko-polskiego. 

Skoki spadochronowe - podstawy akrobacji zespołowej

autor: Borysław Dzieciaszek 
format B5, 142 strony, 
laminowana okładka,
czarno-białe rysunki i zdjęcia

Skoki spadochronowe - podstawy akrobacji zespołowej

Książka Skoki Spadochronowe – Podstawy akrobacji zespołowej przeznaczona jest dla początkujących spadochroniarzy, którzy chcą zapoznać się z akrobacją zespołową. Dla pozostałych czytelników stanowi przystępnie opracowany zbiór wiadomości, wprowadzający ich w jedną z najbardziej ekscytujących dziedzin lotnictwa. Książka stanowi połączenie podręcznika z opowiadaniem. Zawarty w niej materiał szkoleniowy może posłużyć jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu figur akrobacji zespołowej i sposobów przemieszczania się w powietrzu. Oddając się lekturze niniejszej publikacji można dowiedzieć się na czym polega sztuka przemieszczania się w dowolnym kierunku i co trzeba zrobić, żeby sztukę tę opanować. Ćwiczenia i opisy poszczególnych pozycji ciała zostały zilustrowane licznymi rysunkami. Poza informacjami dotyczącymi stricte akrobacji zespołowej można tu znaleźć rozdziały o tematyce ogólnej, dotyczące historii, atmosfery ziemskiej, oporu powietrza, sprzętu spadochronowego itp. Na końcu książki znajduje się bardzo przydatny dodatek w postaci spadochronowego słowniczka angielsko-polskiego. 

Skoki spadochronowe - szkolenie na spadochronie klasycznym

autor: Borysław Dzieciaszek
format A5, 48 stron, 
czarno-białe rysunki i zdjęcia 

Skoki spadochronowe - szkolenie na spadochronie klasycznym

Skrypt Skoki Spadochronowe – Szkolenie na spadochronie klasycznym przeznaczony jest dla początkujących spadochroniarzy, rozpoczynających szkolenie na spadochronie klasycznym. Celem autora było opracowanie materiałów szkoleniowych, które pomogłyby uzupełnić i ugruntować wiedzę zdobytą podczas kursu spadochronowego. Autor kierował się zasadą minimum treści – maksimum wiedzy, tak więc w skrypcie znajdują się tylko te wiadomości, z którymi warto zapoznać się przed wykonaniem pierwszego skoku spadochronowego w życiu. Oddając się lekturze niniejszej publikacji można dowiedzieć się jakie czynności należy wykonać podczas skoku na spadochronie klasycznym. Ponadto, czytelnik zapozna się z: krótkim rysem historycznym, teorią skoku, budową i zasadą działania spadochronu oraz postępowaniem w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. W skrypcie znajdują się także rozdziały zawierające etapy układania spadochronu oraz podstawowe wiadomości o osprzęcie spadochronowym i samolotach, z których wykonuje się skoki. Treść poszczególnych rozdziałów zilustrowana została licznymi rysunkami.